Výkup katalyzátorů

Spolupracujeme s nejvýznamnějším zpracovatelem katalyzátorů firmou ReMetall Deutschland AG a jejím výhradním zastoupením pro Českou republiku ReMetall Česká republika s.r.o.

Díky spolupráci se zpracovatelem Vám můžeme za katalyzátor nabídnout nejlepší ceny.

Pro cenu za Váš katalyzátor nás kontaktujte na telefonu 605 238 887, nebo e-mailu likvidace@vojkov.cz.


Zajišťujeme přímý export katalyzátorů ke koncovému zpracovateli a tím dosáhneme nejlepších výkupních cen.

Od roku 2014 vlastní ReMetall Deutschland nejmodernější slévárnu, vybavenou elektrickou obloukovou pecí, která umožňuje tavit monolity z drahých kovů při 1500 °C. Při těchto teplotách zkapalňuje keramická nosná látka, což umožňuje extrakci veškerého kovového obsahu.

Proces tavení byl důkladně sledován a zkoumán v průběhu tříleté studie, což vedlo k realizaci řady technologických inovací, které zaručují nejvyšší nákladovou efektivitu a zároveň snižují ztráty materiálu způsobené tavením.

Továrna má roční kapacitu přibližně 1000 tun keramického materiálu.

Společnost ReMetall Deutschland AG získala ocenění Brandenburg Innovation Award za inovativní „proces získávání drahých kovů“.