Autocentrum Vojkov s.r.o. je oprávněné vydávat "potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků" podle §37b odst.1písm. d) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a to na základě udělení souhlasu Krajským úřadem Středočeské kraje.