Dne 01.01.2009 vstupuje v platnost vyhláška č.383/2008 Sb., která novelizuje zákon č.185/2001 Sb. o odpadech. Tato vyhláška stanovuje v § 37e poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků.

Žadatel o registraci použitého vybraného vozidla do registru silničních vozidel je podle zákona povinen zaplatit při první registraci použitého vybraného vozidla v České republice dovezeného ze zahraničí, a pokud je již vozidlo v České republice registrováno, bude se poplatek platit při první přeregistraci vozidla. Poplatek je stanoven podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech v souladu s právními předpisy Evropských společenství a to:

Emise vozidla  Poplatek
Euro 0  10000 Kč
Euro 1  5000 Kč
Euro 2  3000 Kč
Euro 3 a více  bez poplatku

Přehled emisních limitů pro stanovení poplatku (ke stažení zde).

Poplatky jsou příjmem Státního fondu životního prostředí a žadatel o registraci vybraného vozidla do registru silničních vozidel ho bude platit na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností, přičemž po zaplacení tohoto poplatku bude žadateli vystaven doklad osvědčující, že poplatek byl zaplacen. Poplatek se z jednoho vybraného vozidla bude platit pouze jednou, každý další opakovaný převod už zpoplatněn nebude.