Likvidace pneumatik: Co se děje s pneumatikami automobilů?

Kam zamíří pneumatika auta poté, co dosloužila? Někdo si možná vybaví legendární hořící skládku z kresleného seriálu, ale tak to samozřejmě není. Likvidace pneumatik je důležitým procesem, který následuje po vyřazení pneumatik z osobních a nákladních automobilů. Co se s nimi po jejich „životě“ děje?

Recyklace pneumatik je důležitým procesem, který umožňuje získat nové materiály z opotřebovaných pneumatik a minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. Pneumatiky se nejprve odebírají z vozidel a následně se provádí mechanické rozdrcení. Tímto procesem se oddělí gumová směs od ocelových výztuh a dalších materiálů. Získaný granulát z pneumatik se poté využívá v různých aplikacích jako například při výrobě asfaltu nebo jako palivo pro cementárny.

Existují specializované linky, které se zabývají zpracováním pneumatik z osobních a nákladních vozidel. Tyto linky pneumatiky rozdrtí na určitou velikost výstupní frakce, což umožňuje jejich další využití. Rozdrcené pneumatiky mohou být použity například při stavbě silniční infrastruktury nebo jako surovina pro výrobu nových produktů. Toto znovuvyužití přispívá ke snižování negativního dopadu na životní prostředí.

Při likvidaci pneumatik je klíčové dbát na ekologické principy a správné postupy. Existují společnosti, které se specializují na ekologickou likvidaci pneumatik a zajišťují, aby byly pneumatiky zpracovány bez negativního dopadu na životní prostředí. To zahrnuje správné skladování, manipulaci a recyklaci pneumatik tak, aby se minimalizoval jejich dopad na biodiverzitu, vodní zdroje a ovzduší. Ekologická likvidace pneumatik je důležitým krokem pro ochranu přírody a udržitelné využívání zdrojů.

K čemu se využívají recyklované pneumatiky?

Recyklované pneumatiky mají široké spektrum využití v různých odvětvích. Zde je několik příkladů, jak se recyklované pneumatiky mohou využívat:

 

  • Výroba akustických izolačních prvků: Recyklované pneumatiky se používají při výrobě akustických izolačních prvků. Gumový granulát z pneumatik slouží jako materiál pro tlumení zvuku, což je užitečné při stavbě budov, hudebních studií a dalších prostorů, kde je potřeba snížit hluk.
  • Výroba gumového granulátu: Zpracování pneumatik na gumový granulát má využití například jako mulčovací materiál v zemědělství, posyp pro jezdecké areály a výběhy pro zvířata, nebo jako příměs do betonu či asfaltu při stavebních pracích.
  • Výroba recyklovaného textilu: Při recyklaci pneumatik se uvolňuje textilní vlákno, které lze následně využít například pro izolační a tlumicí desky nebo jako katalyzátor ke spojení živice s asfaltem.